Georgia 04
Bilder i denne serie er tatt i oktober 2004. Jeg var på fotooppdrag for Øst-Europa Misjonen. Skulle dokumentere deres arbeid der. Gamlehjem (Der jeg bodde) Matutdelning til nødlidende mm.